top of page

Vi kan hjälpa dig med din Informationssäkerhet!

Vi är en Stockholmsbaserad konsultfirma som specialiserar oss på information- och cybersäkerhet. Med över 20 års erfarenhet erbjuder vi säkerhetsledning och IT-expertis. Låt oss vägleda dig med våra kunskaper, processer och verktyg! Vi är SUA-godkända och alla våra konsulter har klarat säkerhets- och bakgrundskontroller. 

I dag, om du vill sälja dina produkter eller tjänster till andra företag, behöver du vanligtvis bli ISO-certifierad eller uppfylla andra aktuella standarder. Att lista ut hur man tillämpar alla dessa regler på sitt eget företag kan vara knepigt. Men det är där vi kommer in i bilden - när du behöver oss!

Dekor - kollegor

Compliance as a service

CISO/CSO as a Service

Vi övervakar informationssäkerheten, implementerar skyddsåtgärder och säkerställer efterlevnad av regler och standarder.

Internrevision

Internrevision är en process som utvärderar och förbättrar en organisations verksamhet för att säkerställa att de effektivt uppfyller sina mål.

Projektledning

Vi kan hjälpa dig med planering, organisering och övervakning av uppgifter och resurser för att uppnå specifika mål inom en definierad tidsram och budget.

Mallar & Verktyg

Vi kommer att ge dig tillgång till alla våra verktyg och mallar för att göra ditt arbete enklare.

Ditt enda stopp för information, cybersäkerhet, IT-säkerhet och regelöverensstämmelse.

Våra kunder är organisationer som behöver implementera ISO eller andra standarder men saknar intern expertis. När du behöver hjälp kan vi bistå dig, oavsett var du befinner dig i processen.

 

Istället för att anställa en säkerhetschef kan vi träda in när du behöver det och erbjuda ett pålitligt stödsystem.

 

Vår omfattande och väldokumenterade erfarenhet har gett oss värdefulla insikter som vi på BlueTeam Compliance är ivriga att dela med oss av till dig.

bottom of page