top of page

Karriär

Vi är ett dynamiskt och mångsidigt team av experter som tror på ständig tillväxt och lärande från varandra. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering är nyckeln till vår framgång, och vi välkomnar alla som delar vår passion för att göra en positiv skillnad.

Just nu söker vi en Chief Information Security Officer och en projektledare inom informationssäkerhet. Du ansöker via e-post och anger tjänstens titel i ämnesraden. Vänligen inkludera ett CV och ett personligt brev där du tydligt anger varför du skulle vara lämplig för jobbet. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!

Cheif Information Security Officer

Arbetsbeskrivning

Som Chief Information Security Officer (CISO) / Informationssäkerhetsexpert kommer du att arbeta nära våra kunder för att utveckla och implementera skräddarsydda säkerhetslösningar som möter deras behov och förväntningar. Du kommer att fungera som en betrodd rådgivare och ledare inom informations­säkerhet och stödja våra kunder i deras strävan efter att förbättra sin säkerhetskultur och skydda sina digitala tillgångar. 

Exempel på ansvarsomåden

 • Genomföra säkerhetsbedömningar och riskanalyser för att identifiera och utvärdera våra kunders säkerhetsbehov och utmaningar. 

 • Utveckla och implementera skräddarsydda säkerhetsstrategier och program för att möta våra kunders unika krav och mål. 

 • Led och stödja våra kunders informations­säkerhetsteam och fungera som en expertresurs för frågor relaterade till säkerhet. 

 • Utföra säkerhetsutbildningar och workshops för att höja medvetenheten och förståelsen för säkerhetsfrågor bland våra kunders personal. 

 • Kontinuerligt övervaka och utvärdera våra kunders säkerhetsprogram för att säkerställa att de uppfyller gällande lagar, regler och bästa praxis. 

 • Samarbeta med våra kunders ledningsgrupper och styrelser för att rapportera om säkerhetsstatus och föreslå åtgärder för förbättring. 

Krav

 • Svensk medborgare.

 • En kandidatexamen inom datavetenskap, informationsteknik eller relaterat område; avancerad examen eller yrkescertifieringar (t.ex. CISSP, CISM, CRISC) är meriterande. 

 • Erfarenhet av att arbeta som konsult inom informations­säkerhetsområdet, med bevisad förmåga att förstå och möta kunders behov. 

 • Djup kunskap om säkerhets­principer, standarder och teknologier, samt förmåga att tillämpa dem i olika kundmiljöer. 

 • Utmärkta kommunikations- och presentationsegenskaper, med förmåga att effektivt kommunicera tekniska ämnen till en icke-teknisk publik. 

 • Starka ledaregenskaper med förmåga att inspirera och motivera teammedlemmar och kunder. 

Hur du ansöker

Om du brinner för informationssäkerhet och vill göra en meningsfull skillnad i en dynamisk och snabbrörlig miljö, vill vi höra från dig! Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev (på svenska eller engelska) där du beskriver din relevanta erfarenhet och varför du är den perfekta kandidaten för tjänsten till: info@compliance.se. Lägg till vilken position du ansöker om i ämnesraden.

Project Manager 

Arbetsbeskrivning

Som projektledare inom informationssäkerhet kommer du att ha en central roll i att leda och implementera robusta säkerhetsåtgärder inom vår organisation och för våra kunder. Du kommer att samarbeta nära med olika team för att utveckla och genomföra omfattande säkerhetsstrategier, och se till att vi följer branschstandarder och regler. 

Exempel på ansvarsområden

 • Led och hantera informationssäkerhetsprojekt från start till mål, inklusive riskbedömningar, säkerhetsrevisioner och sårbarhetsanalyser. 

 • Utveckla och implementera policys, rutiner och bästa praxis för informationssäkerhet för att minimera risker och skydda känslig data. 

 • Genomför regelbundna säkerhetsbedömningar för att identifiera sårbarheter och rekommendera åtgärder. 

 • Håll dig uppdaterad om nya hot och säkerhetstrender och ge vägledning för att förbättra vår säkerhetsposition. 

 • Fungera som expert inom informationssäkerhet och erbjuda vägledning och stöd till interna team och kunder. 

Krav

 • Examen inom datavetenskap, informationsteknologi, projektledning eller relaterat område; vidareutbildning eller yrkescertifieringar (t.ex. CISSP, CISM, CISA) är meriterande. ELLER erfarenhet som matchar rollen.  

 • Erfarenhet av informations­säkerhetsledning med fokus på projektledning och riskbedömning. 

 • Bra kunskap om informations­säkerhetsramar, standarder och regler (t.ex. ISO 27001, NIST, GDPR). 

 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta effektivt med olika team och intressenter. 

 • Ledarskapsförmåga med bevisad erfarenhet av att framgångsrikt leda komplexa säkerhetsprojekt från start till mål. 

 • Analytiskt tänkesätt med förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera arbetsuppgifter. 

Hur du ansöker

Om du brinner för informationssäkerhet och vill göra en meningsfull skillnad i en dynamisk och snabbrörlig miljö, vill vi höra från dig! Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev (på svenska eller engelska) där du beskriver din relevanta erfarenhet och varför du är den perfekta kandidaten för tjänsten till: info@compliance.se. Lägg till vilken position du ansöker om i ämnesraden.

Spontanansökan

Är detta du?

Kanske vill du arbeta som underkonsult som egenföretagare? Eller är du junior och vill utvecklas tillsammans med erfarna experter inom informationssäkerhet? Om du är nyfiken så rekommenderar vi att du söker!  

Exempel på ansvarsområden

 • Utföra säkerhetsanalyser och riskbedömningar för våra kunders IT-miljöer för att identifiera sårbarheter och hot. 

 • Utveckla och implementera skräddarsydda säkerhetslösningar och strategier för att möta våra kunders behov och mål. 

 • Genomföra säkerhetsrevisioner och utvärdera efterlevnaden av relevanta lagar, regler och standarder. 

 • Leverera högkvalitativ rådgivning och support till våra kunder för att hjälpa dem att förbättra sin säkerhetskultur och skydda sina tillgångar. 

 • Hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen inom informationssäkerhet och dela din kunskap med kollegor och kunder. 

Krav

 • Svenskt medborgarskap. 

 • Relevant akademisk examen inom datavetenskap, informationssäkerhet eller liknande område. 

 • Erfarenhet av att arbeta med informations­säkerhet och väl förtrogen med säkerhetsprinciper, standarder och teknologier. 

 • Starka analytiska färdigheter och förmåga att identifiera och hantera säkerhetsrisker. 

 • Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta effektivt med olika intressenter. 

 • Initiativrik och självgående med förmåga att arbeta självständigt och hantera flera projekt samtidigt. 

Hur du ansöker

Om du brinner för informationssäkerhet och vill göra en meningsfull skillnad i en dynamisk och snabbrörlig miljö, vill vi höra från dig! Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev (på svenska eller engelska) där du beskriver din relevanta erfarenhet och varför du är den perfekta kandidaten för tjänsten till: info@compliance.se. Lägg till vilken position du ansöker om i ämnesraden.

bottom of page