top of page

Våra tjänster

Vi hjälper alla våra kunder att bli säkrare organisationer. Det gör vi genom efterlevnad av olika regelverk. Vi kallar det Compliance as a service. Varje organisation är unik och vi har kompetenta konsulter, processer och verktyg att anpassa efter behov.

Compliance as a service

CISO/CSO

CISO as a service (CISOaaS) erbjuder organisationer en komplett lösning för att hantera och stärka sitt arbete kring informationssäkerhet. Vi genomför en noggrann analys av organisationens behov och tillhandahåller skräddarsydd expertis och verktyg för att implementera strukturerade och effektiva processer för informationssäkerhet.

Fördelarna inkluderar transparent kostnadsöversikt, kontinuerlig uppföljning och stöd, samt tillgång till vårt ledningssystem CISO via vår privata molntjänst. Sammantaget ger CISOaaS organisationer möjlighet att säkerställa efterlevnad av standarder och regelverk på ett smidigt och effektivt sätt.

Projekt- och förändringsledning

Alla våra kunder är på olika resor inom området säkerhet. Vi hjälper er att ta er till nästa nivå med våra projekt- och förändringsledare. Med planering, organisering och övervakning av uppgifter och resurser för att uppnå specifika mål inom en definierad tidsram och budget. 

Internrevision

Vill ni ta hjälp av en oberoende part som kan det där med efterlevnad för att granska ert arbete? Då kan vi gå in vid behov och se att allt står rätt till inför antingen en certifiering eller den årliga revisionen av ISO 27001 eller DORA. 

ISO 27001

Det vanligaste regelverket i Europa är ISO 27001 som är ett ledningssystem inom Informationssäkerhet. Vi hjälper er att anpassa systemet efter er unika organisation. Det innebär identifiering av risker, kontroller och processer. Genom att anpassa det efter er så blir det en naturlig del av ert vardagliga arbete. 

Artificiel Intelligens

Vi använder AI i våra leveranser för både effektivitet och säkerställa resultaten. Det sker en ständig förändring i världen och vi vill utvecklas med den. 

Detta har vi gjort för andra kunder

Säkerhetsarkitekt

Vi hjälpte nyligen en ledande aktör inom finanssektorn att möta deras växande bekymmer kring digital säkerhet. Genom att genomföra en noggrann analys av deras befintliga IT-infrastruktur utformade vi en skräddarsydd säkerhetsstrategi som integrerade den senaste teknologin och bästa praxis inom IT-säkerhet.
 
Resultatet? En betydande förbättring av deras digitala säkerhet, ökad synlighet över system och data samt minimerad risk för dataintrång och efterlevnad av branschregler och standarder. 

Vill du undersöka hur vi kan hjälpa dig och din organisation?

Vi kan flera olika saker

Här är de viktigaste kurserna och certifieringarna som utgör ryggraden i vår dagliga verksamhet:

Risk och säkerhet
 • CCSS – Certified Cyber Security Specialist

 • CISM - Certified Information Security Manager

 • CISSP – Certified Information Systems Security Specialist

 • CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control

 • ISMP ISO - Certified Information Security Management Professional

 • ISSAP/CISSP ISC2 - Security Architect

 • ISSMP/CISSP ISC2 - CISSP - Security Manager

 • PCI-DSS – Payment system

 
Kvalitet
 • 6 Sigma - Black belt

Projektledning
 • PRINCE2

 • PPS

Service Management
 • ITIL 

Hållbarhet
 • Sustanability strategy

 

Dessa certifieringar och kurser rustar oss med den kunskap och de färdigheter som krävs för att utmärka oss inom våra respektive områden och säkerställer att vi levererar förstklassiga tjänster och lösningar till våra kunder.

bottom of page